zeszyty naukowe

KOMITET REDAKCYJNY:

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. Jacek Nowak

REDAKTORZY TEMATYCZNI:

dr hab. inż. Jarosław Kozuba (strategia i polityka)
prof. dr hab. Grzegorz Kowaleczko (technika lotnicza)
płk rez. dr hab. inż. Tadeusz Compa (bezpieczeństwo w lotnictwie)
dr hab. Janusz Karpowicz (bezpieczeństwo i obronność)
dr hab. inż. Olimpia Kunert (logistyka i nauki ekonomiczne)

REDAKTOR JĘZYKOWY: mgr Alicja Buczek

SEKRETARZ REDAKCJI: mgr Izabela Pietruszewska

 

RADA NAUKOWA:

PRZEWODNICZĄCY: gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Polska)
prof. dr hab. Jerzy Gotowała (Akademia Oborny Narodowej - Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Rajchel (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji - Polska)
prof. Zdzisław Śliwa (Bałtycka Akademia Oborny - Estonia)
prof. Jan Pila (Uniwersytet Techniczny w Koszycach - Słowacja)
prof. František Adamčik (Uniwersytet Techniczny w Koszycach - Słowacja)
prof. Peter A. Mattsson (Szwedzki Uniwersytet Obrony - Szwecja)
prof. Nora Vanaga (Akademia Obrony Narodowej - Łotwa)
prof. James Corum (Uniwersytet w Salford - Wielka Brytania)
prof. Vladimir Sazonov (Bałtycka Akademia Obrony - Estonia)
prof. Zdeněk Żichla (Uniwersytet Obrony w Brnie - Czechy)

Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie powołania Rady Naukowej (PDF)

Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego (PDF)