zeszyty naukowe

KOMITET REDAKCYJNY:

REDAKTOR NACZELNY: płk dr hab. Piotr Malinowski

REDAKTORZY TEMATYCZNI:

ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik (technologie lotnicze)
dr hab. inż. Tadeusz Compa (bezpieczeństwo w lotnictwie)
prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski (nawigacja lotnicza)
dr hab. Janusz Karpowicz (bezpieczeństwo powietrzne)
dr hab. inż. Olimpia Kunert (logistyka lotnicza)
dr hab. inż. Tadeusz Cisowski (transport lotniczy)

SEKRETARZ REDAKCJI: mgr Izabela Pietruszewska

 

RADA NAUKOWA:

PRZEWODNICZĄCY: gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr hab. inż. Aneta Krzyżak

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Polska)
prof. dr hab. Jerzy Gotowała (Polska)
płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Polska)
prof. Andrej Nowák (Uniwersytet Żyliński – Słowacja)
dr hab. inż. Zdzisław Śliwa (Bałtycka Akademia Oborny – Estonia)
dr hab. inż. Jan Pila (Uniwersytet Techniczny w Koszycach – Słowacja)
dr hab. inż. František Adamčik (Uniwersytet Techniczny w Koszycach – Słowacja)
PhD Peter A. Mattsson (Szwedzki Uniwersytet Obrony – Szwecja)
PhD Nora Vanaga (Akademia Obrony Narodowej – Łotwa)
PhD James Corum (Uniwersytet w Salford – Wielka Brytania)
PhD Vladimir Sazonov (Bałtycka Akademia Obrony – Estonia)
prof. dr hab. inż. Stanisław Szabo (Uniwersytet Techniczny w Koszycach – Słowacja)