zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny

Spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Rafał BIERNACKI – Środki techniczne wspomagające ochronę portów lotniczych

Rafał BIERNACKI – Służba Ochrony Lotniska – stan szkolenia podstawowego po deregulacji zawodu pracownika ochrony

Daniel DZIEDZIC – Profilaktyka społeczna Policji wobec młodzieży w aspekcie bezpieczeństwa społecznego

Tomasz JAKUBCZYK – Rola Żandarmerii Wojskowej w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania wojsk operacyjnych

Robert JĘDRYS, Michał BRESZKA – Najważniejsze wydarzenia w kulturze fizycznej w Szkole Orląt w latach 1937–2016

Janusz KARPOWICZ – Interwencje humanitarne z użyciem sił wojskowych

Janusz KARPOWICZ – Efektywność użycia sił wojskowych w operacjach humanitarnych

Radosław KONDRACKI – Ewolucja edukacji proobronnej w szkołach średnich

Wojciech KRASIŃSKI – Ochrona ludności w Polsce w czasie pokoju. Ocena stanu

Andrzej KRÓLIKOWSKI – Ocena działań bojowych lotnictwa w dowództwie komponentu powietrznego

Daniel KUCHAREK, Beata OSIAK – Pasażerski transport powietrzny jako źródło przenoszenia chorób zakaźnych

Jacek LASOTA – Współdziałanie wojsk lądowych z lotnictwem w poglądach Middeldorfa

Małgorzata MATRASZEK-BUJEK, Marek KUSTRA, Janusz PŁACZEK – Prywatne formy wojskowe – istotny gracz w międzynarodowych stosunkach współczesnego świata

Maciej MODELSKI – Organizacja logistyki w procesie zarządzania kryzysowego

Maciej MODELSKI – Identyfikacja oraz ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce

Łukasz Mamert NADOLSKI – Skuteczność bezpośredniego wsparcia pola walki lotnictwa syryjskiego i rosyjskiego w wybranych bitwach wojny domowej w Syrii w latach 2015–2016

Jacek NOWAK, Małgorzata MATRASZEK-BUJEK – Wybrane historyczne aspekty dowodzenia polskim lotnictwem myśliwskim

Marcin PALUCH – Lotnictwo sowieckie i niemieckie wobec formacji partyzanckich na Lubelszczyźnie w 1944 r. Wybrane przykłady

Michał POZORSKI – Synowie Niebios – problemy japońskiego lotnictwa w latach 1912-1945

Adam WETOSZKA – Wsparcie wojsk lądowych przez lotnictwo w okresie międzywojennym

Marek ZARĘBA – Wyznaczenie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wielkiego koła

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Anna GOCKIEWICZ, Tadeusz SZUMIATA – Badania symulacyjne rozdzielczości i czułości detekcji wad typu head checking w szynach kolejowych oparte o analizę rozkładów magnetycznych pól resztkowych

Marcin KOSTRZEWA, Martyna ROSZKOWSKA, Jowita SZYMAŃSKA – Właściwości wytrzymałościowe osnów na bazie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej termoplastami

Wiesław MASŁOWSKI, Marcelina CZARNECKA – Charakterystyka akcelerometrów lotniczych

RECENZJE - SPRAWOZDANIA

Elżbieta KALBARCZYK – Sprawozdanie z Konferencji Psychologicznej "20-lecie wojskowej psychologii społecznej"

Daniel MICHALSKI – Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Full Spectrum Air Defence"

NOTY O AUTORACH

WYKAZ RECENZENTÓW