zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Witold MATERAK, Adam RADOMYSKI - Rozwój środków napadu powietrznego podstawą modernizacji systemu obrony powietrznej w XXI wieku

Paulina MENDREK - Odstraszanie instrumentem polityki państwa. Część II

Grzegorz ROSŁAN - Zabezpieczenie działań bojowych związków taktycznych i oddziałów lotnictwa sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Część I

Karolina KUSKOWSKA, Emil WRZOSEK, Marcin RUDNICKI - Ćwiczenie dowódczo-sztabowe jako metoda optymalizacji procedur ratowniczych na przykładzie symulacji skutków katastrofy morskiej

Mariusz RZESZUTKO - Ruchy separatystyczne w Federacji Rosyjskiej

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Rafał BIEŃCZAK, Tomasz DOSZCZECZKO, Andrzej KOMOREK, Rafał KOWALIK - Pomiar dokładności obiektu BSP wyposażonego w odbiornik GNSS w warunkach statycznych i kinematycznych

Robert BRODZIK, Andrzej SARNA - Szacowanie zniszczeń drogi startowej w wyniku oddziaływania przeciwnika. Część II

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie metody PPP do określenia współrzędnych stacji referencyjnej z wykorzystaniem obserwacji GPS

Jakub KRZYSZKOWSKI, Patrycjusz KWARTNIK, Bartłomiej OSZCZAK - Symulator kalkulatora nawigacyjnego Jeppesen E6B – aplikacja do planowania i wspomagania procesu nawigacji statku powietrznego

Krzysztof LAMCH, Robert SZCZEPANIAK, Tomasz ZAHORSKI, Wit STRYCZNIEWICZ - Analiza wpływu zastosowania wingletów na charakterystyki aerodynamiczne skrzydła szybowca MDM-1 Fox

Tomasz ŁUSIAK, Maciej ŻUREK - Sposoby zabudowy silnika tłokowego przeciwsobnego do śmigłowca

Lucjan SETLAK - Szkolenie personelu SIL w kontekście wyposażenia sił powietrznych w nowe typy statków powietrznychLucjan SETLAK - Szkolenie personelu SIL w kontekście wyposażenia sił powietrznych w nowe typy statków powietrznych

Janusz B. ZIELIŃSKI - Znaczenie układów inercjalnych w nawigacjiJanusz B. ZIELIŃSKI - Znaczenie układów inercjalnych w nawigacji

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Stanisław SCHILLAK, Jacek BARTOSZAK, Paweł LEJBA, Piotr MICHAŁEK, Tomasz SUCHODOLSKI, Stanisław ZAPAŚNIK - Nowa odsłona stacji laserowej Borowiec

Zbigniew WOCHYŃSKI - Impact factor - ocena poziomu naukowców i czasopism naukowych

NOTY O AUTORACH