zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Eugeniusz CIEŚLAK - Zmiany w polityce bezpieczeństwa i obrony Niemiec w kontekście zapisów "Białej Księgi Polityki Bezpieczeństwa i Przyszłości Bundeswehry" z 2016 roku

Tadeusz COMPA Krzysztof ZYSKA - Lotnicze pogotowie ratunkowe w polityce bezpie- czeństwa zdrowotnego państwa - Część I

Bogdan GRENDA - Komponent powietrzny w obszarach obrony związku operacyjnego komponentu lądowego

Paulina MENDREK - Odstraszanie instrumentem polityki państwa - Część I

Adam RADOMYSKI - Rozwój artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego w czasie drugiej wojny światowej i latach pięćdziesiątych XX wieku

Mariusz WOJCISZKO - Wokół Zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie współpracy z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego ważny jest aspekt realizacji polityki obronnej państwa

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Robert BRODZIK, Andrzej SARNA - Szacowanie zniszczeń drogi startowej w wyniku oddziaływania przeciwnika - Część I

Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA - Zagadnienia jakości procesów i obiektów w kształceniu z inżynierii niezawodności

Jarosław KOZUBA, Jacek KRAWCZYK - Koncepcja rozwiązań w zakresie BSP oraz wyzwania dla służb ruchu lotniczego związane z potencjalnym zagrożeniem przez bezpilotowe statki powietrzne

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie programu AUSPOS do wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej

Kamil KRASUSKI - Określenie międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych IFCB z użyciem obserwacji GLONASS w eksperymencie lotniczym (Mielec’2011)

Tomasz PABICH - Konstrukcje samolotów rolniczych lat 70. ubiegłego wieku produkowane w Polsce

Marcin SZTOBRYN - Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Andrzej KURYŁEK - Wydobycie wraku samolotu CESSNA 150M z koryta rzeki Wisła, Warszawa Białołęka

NOTY O AUTORACH