zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Dorota BRZEZIŃSKA-TARAS - Perspektywy rozwoju infrastruktury lotnictwa komunikacyjnego w Polsce w latach 2015-2035

Janusz FALECKI - Wybrane aspekty szkolenia żołnierzy do misji ISAF

Bogdan GRENDA - Doskonalenie struktur organizacyjnych dowództw Sił Zbrojnych RP

Jacek NOWAK - Zarządzanie lotnictwem cywilnym w aspekcie sytuacji kryzysowych

Adam RURAK - Wartość rozwoju technologicznego w kontekście nowych możliwości użycia lotnictwa

Krzysztof ZAŁĘSKI - Uwarunkowania utrzymania bezpieczeństwa w liniach lotniczych

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Robert BRODZIK - Kompleksowa ocena stanu technicznego uszkodzeń silnika

Tadeusz COMPA - Wymagania operacyjno-techniczne dla lotów w obszarze Północnego Atlantyku

Norbert GRZESIK, Marta SOBIECKA - Modernizacja samolotu transportowego M-28 Bryza w zakresie ergonomii kabiny

Grzegorz KOWALECZKO, Agnieszka JÓZWIK - Metody oceny właściwości lotnych śmigłowców

Grzegorz KOWALECZKO, Mirosław MICHALCZEWSKI - Warunki równowagi ustalonego opadania spadochronu o ograniczonej stateczności

Paweł KRZYSIAK - Analiza wypadków Airbusa A320

Jarosław NOWAK, Mieczysław PCIAN - Nadprzewodnictwo

Jarosław NOWAK, Mieczysław PCIAN - Praktyczne zastosowanie zdalnego laboratorium NetLab

Tomasz PABICH - Rozwój konstrukcji samolotów Heinkela o napędzie odrzutowym

Katarzyna KONOPKA, Witold SARNOWSKI - Analiza pracy wirnika śmigłowca SW-4 na podstawie symulacji modelu 3D

NOTY O AUTORACH