zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Dorota BRZEZIŃSKA-TARAS - Perspektywy rozwoju infrastruktury lotnictwa komunikacyjnego w Polsce w latach 2015-2035

Janusz FALECKI - Wybrane aspekty szkolenia żołnierzy do misji ISAF

Bogdan GRENDA - Doskonalenie struktur organizacyjnych dowództw Sił Zbrojnych RP

Jacek NOWAK - Zarządzanie lotnictwem cywilnym w aspekcie sytuacji kryzysowych

Adam RURAK - Wartość rozwoju technologicznego w kontekście nowych możliwości użycia lotnictwa

Krzysztof ZAŁĘSKI - Uwarunkowania utrzymania bezpieczeństwa w liniach lotniczych

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Robert BRODZIK - Kompleksowa ocena stanu technicznego uszkodzeń silnika

Tadeusz COMPA - Wymagania operacyjno-techniczne dla lotów w obszarze Północnego Atlantyku

Norbert GRZESIK, Marta SOBIECKA - Modernizacja samolotu transportowego M-28 Bryza w zakresie ergonomii kabiny

Grzegorz KOWALECZKO, Agnieszka JÓZWIK - Metody oceny właściwości lotnych śmigłowców

Grzegorz KOWALECZKO, Mirosław MICHALCZEWSKI - Warunki równowagi ustalonego opadania spadochronu o ograniczonej stateczności

Paweł KRZYSIAK - Analiza wypadków Airbusa A320

Jarosław NOWAK, Mieczysław PCIAN - Nadprzewodnictwo

Jarosław NOWAK, Mieczysław PCIAN - Praktyczne zastosowanie zdalnego laboratorium NetLab

Tomasz PABICH - Rozwój konstrukcji samolotów Heinkela o napędzie odrzutowym

Katarzyna KONOPKA, Witold SARNOWSKI - Analiza pracy wirnika śmigłowca SW-4 na podstawie symulacji modelu 3D

NOTY O AUTORACH

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Eugeniusz CIEŚLAK - Zmiany w polityce bezpieczeństwa i obrony Niemiec w kontekście zapisów "Białej Księgi Polityki Bezpieczeństwa i Przyszłości Bundeswehry" z 2016 roku

Tadeusz COMPA Krzysztof ZYSKA - Lotnicze pogotowie ratunkowe w polityce bezpie- czeństwa zdrowotnego państwa - Część I

Bogdan GRENDA - Komponent powietrzny w obszarach obrony związku operacyjnego komponentu lądowego

Paulina MENDREK - Odstraszanie instrumentem polityki państwa - Część I

Adam RADOMYSKI - Rozwój artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego w czasie drugiej wojny światowej i latach pięćdziesiątych XX wieku

Mariusz WOJCISZKO - Wokół Zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie współpracy z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego ważny jest aspekt realizacji polityki obronnej państwa

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Robert BRODZIK, Andrzej SARNA - Szacowanie zniszczeń drogi startowej w wyniku oddziaływania przeciwnika - Część I

Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA - Zagadnienia jakości procesów i obiektów w kształceniu z inżynierii niezawodności

Jarosław KOZUBA, Jacek KRAWCZYK - Koncepcja rozwiązań w zakresie BSP oraz wyzwania dla służb ruchu lotniczego związane z potencjalnym zagrożeniem przez bezpilotowe statki powietrzne

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie programu AUSPOS do wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej

Kamil KRASUSKI - Określenie międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych IFCB z użyciem obserwacji GLONASS w eksperymencie lotniczym (Mielec’2011)

Tomasz PABICH - Konstrukcje samolotów rolniczych lat 70. ubiegłego wieku produkowane w Polsce

Marcin SZTOBRYN - Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Andrzej KURYŁEK - Wydobycie wraku samolotu CESSNA 150M z koryta rzeki Wisła, Warszawa Białołęka

NOTY O AUTORACH

Cover, editorial committee, contents

CONTENTS

ARTICLES AND MATERIALS

SOCIAL SCIENCES

Dariusz BOGUSZ - FLIGHT TRAINING DEVICES OF THE ‘SELEKCJA’

Nazar FIHUN, Yevhen KRYKAVSKYY - FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF AIRPORTS DURING DISASTER RELIEF OPERATIONS

Peter JURÁK, Ján ROSTÁŠ, Tomáš URMINSKÝ - REQUIREMENTS FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Jarosław KOZUBA, Ewelina KRAKOWIAK - DEVELOPMENT OF THE CIVIL USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES

Jakub MARSZAŁKIEWICZ - TERRORISM AND NATIONAL INSTABILITY AS THE CURRENT THREATS OF AIR TRANSPORTATION

Vladimír NĚMEC, Slobodan STOJIĆ, Stanislav SZABO - MANAGEABILITY OF AIRPORT ORGANIZATIONAL FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON SAFETY EVENTS’ REALIZATION

TECHNICAL SCIENCES

František ADAMČÍK, Jozef GALANDA, Martin JEZNÝ, Radoslav ŠULEJ, Adam TABAČKO - ON - LINE SYSTEM FOR SEAT MAP VISUALIZATION AND PASSENGER SEAT ALLOCATION IN THE AIRCRAFT

Michał BUREK, Wojciech REDO - THE QUALITY AND ACCURACY OF THE FDR IN THE SYSTEM OF OBJECTIVE FLIGHT CONTROL IN RELATION TO FLIGHT SAFETY

Luděk ČIČMANEC, Martin KOPULETÝ - THE PAVEMENT THERMOGRAPHIC MEASUREMENT AS SUPPORT FOR AIRPORT WINTER MAINTENANCE

Jarosław KOZUBA, Marek KUSTRA - TRENDS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES’ DEVELOPMENT ON THE BASIS OF THE CURRENT USE IN THE SELECTED ARMED CONFLICTS

Bogusław ŁAZARZ Grzegorz PERUŃ - DETERMINING THE TECHNICAL STATE OF A COMBUSTION ENGINE WITH THE USE OF VIBROACOUSTIC SIGNALS

Stanisław OSZCZAK - THE ESA’S SCIENTIFIC PROJECTS FOR GALILEO SATELLITES 5 AND 6 WITH ECCENTRIC ORBITS

Stanisław OSZCZAK - THE GALILEO SECOND GENERATION (G2G) DESIGN OPTIONS

REVIEWS – REPORTS

Robert JĘDRYS, Justyna SKRZYŃSKA, Zbigniew WOCHYŃSKI - REPORT ON THE PARTICIPATION IN THE 64TH INTERNATIONAL CONGRESS OF AVIATION AND SPACE MEDICINE IN NEW DELHI, INDIA, NOVEMBER, 6-10, 2016

NOTES ON AUTHORS