zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Jarosław DUSZEWSKI - Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie transportu lotniczego

Daniel KUCHAREK, Aleksandra GULEWSKA - Czynniki ograniczające zagrożenia w lotniczym transporcie materiałów niebezpiecznych

Wojciech MICHALAK - Organizacja Narodów Zjednoczonych w prewencyjnych działaniach interwencyjnych

Wioleta TOMCZYK - Osobowość studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem

Tadeusz ZIELIŃSKI - Kamienie milowe w historii lotnictwa wojskowego

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Tadeusz COMPA - Loty na Północnym Atlantykiem. System traktów oceanicznych

Marcin KOSTRZEWA, Mohamed BAKAR, Anita BIAŁKOWSKA, Joanna MASIEWICZ - Wpływ dodatku polimeru akrylowego na właściwości wytrzymałościowe osnów na bazie żywicy epoksydowej

Grzegorz KOWALECZKO, Tomasz GORECKI - Dynamika struktury konstrukcyjnej śmigłowca w warunkach rezonansu naziemnego

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie obserwacji GPS/GLONASS do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Karolina PERZ, Aleksandra REWOLIŃSKA, Tomasz URBANIAK, Roman ZAREMBA - Racjonalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

Daniel PIENIAK, Marcin OSZUST, Renata KAMOCKA-BRONISZ, Paweł OGRODNIK, Hristo PRODANOV - Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytu polimerowego stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich pod wpływem czynników termicznych

Aleksandra REWOLIŃSKA, Karolina PERZ - Problemy eksploatacyjne uszczelnień czołowych wskutek niewłaściwego ich doboru do zastosowań w przemyśle spożywczym

Witold SARNOWSKI, Konrad STOKFISZ - Obliczanie współczynnika ciągu wirnika nośnego śmigłowców

Gabriel WRÓBEL, Małgorzata SZYMICZEK - Wykorzystanie własności łańcucha Markowa w analizie procesu degradacji nośnych rur poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym

RECENZJE – SPRAWOZDANIA – KOMUNIKATY

Janusz KOWALSKI - O dwóch braciach – pilotach, których rozłączyła wojna

NOTY O AUTORACH