zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Małgorzata BUJEK - Bezpieczeństwo informacji w sferze gospodarki i administracji

Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Analiza wykorzystania potencjału ukraińskiego lotnictwa w antyterrorystycznej operacji (ATO) na wschodzie Ukrainy

Wojciech JOBDA - Komunikacja kryzysowa w systemie zarządzania kryzysowego

Wojciech MICHALAK - Lotnictwo wojskowe w teorii i praktyce sztuki wojennej

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Andrzej ADAMKIEWICZ, Krzysztof KOŁWZAN - Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego okrętowego pomocniczego kotła opalanego

Ľudmila DULEBOVÁ, Aneta KRZYŻAK, Martina DULEBOVÁ - The effect of simulated climatic conditions of ageing on properties of selected polymer composites

Jacek Andrzej CHORZEWSKI - Diagnozowanie techniki lotniczej i możliwości zastosowania metod diagnostycznych w systemach SHM (structural health monitoring

Szymon GRZESIAK - Analiza obciążeń szczytowych jako narzędzie weryfikacyjne konfiguracji okrętowego systemu elektroenergetycznego

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie metody Single Point Positioning w programie gLAB do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Franciszek W. PRZYSTUPA - Piotr SOKOLSKI

Agnieszka PUSTUŁKA - Niewłaściwa eksploatacja przyczyną uszkodzenia przekładni śrubowej

Arkadiusz RYCHLIK - Metoda identyfikacji procesu niszczenia elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem analizy wibroakustycznej

Dariusz WIĘCKOWSKI, - Badania pionowej dynamiki samochodu na symulatorze drogi - przykład porównania i oceny sygnałów

Wojciech ŻUROWSKI, Aldona KRZOS-KACZOR - Theoretical thermodynamic question of maximum tribological wear resistance limitation

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Zbigniew WOCHYŃSKI, Robert JĘDRYS, Justyna SKRZYŃSKA - Sprawozdanie z 63. Międzynarodowego Kongresu Naukowego w Oxfordzie (Anglia)

Radosław STANISŁAWSKI, Błażej SUDOMIRSKI, Justyna WARDZIAK, Rafał MACIAK, Karol BĘBEN, Piotr WAWER, Michał RUTKOWSKI, Michał DEJER, Zuzanna KORTA - Wyniki działalności statutowej Koła Naukowego Awioników (KNAWI)

Noty o autorach