zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Stanisław POPOWSKI, Witold DĄBROWSKI - Pomiar i estymacja kąta ślizgu

Paweł MUSIALIK, Janusz BĘDKOWSKI, Igor OSTROWSKI, Tomasz ŁUCZYŃSKI, Karol MAJEK, Andrzej MASŁOWSKI, Artur ADAMEK - Virtual environment modeling for training of unmanned vehicles’ operators

Jacek PIENIĄŻEK - Wspomagane sterowanie obserwacją z wykorzystaniem aparatu bezzałogowego

Piotr CIECIŃSKI, Jacek PIENIĄŻEK - Model samolotu MP-02 dla sterowania w locie autonomicznym

Piotr GRZYBOWSKI, Damian KORDOS, Paweł RZUCIDŁO - Opracowanie i testy naziemnej stacji kontroli lotu BSP klasy mikro i mini

Piotr STRZELCZYK - Układ kaczka z uskokiem krawędzi natarcia na płacie głównym

Robert JAKUBOWSKI, Marek ORKISZ, Tomasz WOŁOSZYN, Piotr WYGONIK - A review of selected alternative propulsion systems for UAV applications

Dariusz NOWAK, Tomasz ROGALSKI, Piotr SZCZERBA - Autonomous takeoff and landing system designed for unmanned aerial vehicles: computer simulations

Krzysztof OGONOWSKI, Tomasz KULIK - Naziemne stacje kontroli lotów bezzałogowych aparatów latających

Tomasz KULIK, Dariusz BOGUSZ - Zastosowanie symulatorów lotniczych jako obiektów ruchomych w lotnictwie wojskowym sił zbrojnych RP

Andrzej TRUSKOWSKI - Bezzałogowy aparat latający - efektywność i zagrożenie

Grzegorz ROSŁAN - Analiza i interpretacja danych pozyskiwanych przez bezzałogowe statki powietrzne

Norbert JAKUBOWICZ - Bezzałogowe aparaty latające Federacji Rosyjskiej

Dariusz KOMPAŁA - Możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych przez Siły Zbrojne RP

Noty o autorach