zeszyty naukowe

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Michał BRESZKA, Robert JĘDRYS, Zbigniew WOCHYŃSKI - Sprintem przez rekordowe wyniki w lekkiej atletyce w "Szkole Orląt" w Dęblinie - część II

Jarosław DUSZEWSKI - Wspieranie praw pasażerów w transporcie lotniczym jako cel polityki transportowej UEI

Wojciech JOBDA - Udział Sił Zbrojnych RP w reagowaniu na niemilitarne sytuacje kryzysowe

Jarosław KALETA - Rola i zadania Policji w obszarze zarządzania kryzysowego

Janusz KARPOWICZ - Studia nad wojną – wybrane problemy

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie efektu Dopplera do wyznaczenia pozycji statku powietrznego

Daniel KUCHAREK, Aleksandra GULEWSKA - Aspekty bezpieczeństwa rynków finansowych

Daniel KUCHAREK - Znaczenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w całokształcie bezpieczeństwa narodowego

Mirosława MARCINIUK - Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa – podobieństwa i różnice

Wojciech MICHALAK - Ewolucja teorii użycia lotnictwa wojskowego w okresie międzywojennym

Krzysztof RADWAN - Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Adam RURAK - Systemy wspomagania komputerowego w szkoleniu i doskonaleniu kadr dowódczych

Witold SARNOWSKI, Adam OLECHNO - Optymalizacja konstrukcji przy wykorzystaniu oprogramowania CAX

Mirosław TOKARSKI - Normatywne kryteria ochrony informacji niejawnych w sferze wojskowej pomiędzy polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Robert JĘDRYS, Zbigniew WOCHYŃSKI, Justyna SKRZYŃSKA-Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lizbonie (Portugalia)

Noty o autorach