zeszyty naukowe

Spis treści

Ppłk pil. mgr Krzysztof CUR, por. pil. mgr Piotr ŻEMOJTEL - Szacowanie ryzyka jako element planowania lotów próbnych

Płk dr inż. Mirosław ADAMSKI, mjr mgr inż. Dariusz OLEJARZ, kpt. mgr inż. Krzysztof MIKUŁA - Układy pomiaru współrzędnych

Ppłk dr inż. Norbert GRZESIK - Analiza porównawcza samolotów MiG-29 i F-16 na współczesnym polu walki pod kątem możliwości wykorzystania uzbrojenia natowskiego na samolotach byłego bloku wschodniego

Col. (GS) Ass. Prof Pavel NEĆAS, PhD, Ass. Prof. RNDr. Frantiśek OLEJNIK, PhD Ass. Prof Peter SPIŁY, PhD - Economic sanctions: towards comprehensive security?

Kpt. mgr inż. Lucjan SETLAK - Czynnik ludzki - recepta na bezpieczeństwo lotów poprzez rozwój koncepcji CRM ...

Kpt. mgr inż. Robert CZERSKI - Główne zagrożenia w służbie wojskowej

Mgr inż. Andrzej ILKÓW - Organizacja zarządzania przepływem ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej

Mjr nawig. mgr inż. Mariusz KŁOS - Okrętowe służby ruchu lotniczego Marynarki Wojennej

Ppłk dr Daniel KUCHAREK - Procedury likwidacji skażeń samolotów lotnictwa wojskowego

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA, por. nawig. mgr inż. Paweł PIELACHA - Charakterystyka rolniczych statków powietrznych i wykorzystywanego wyposażenia agrolotniczego

Aleksandra POPIELARZ - 100. rocznica przyznania pierwszej kobiecie licencji pilota 

Małgorzata MCHALAK - Relacja z VI edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Henryk KOWALCZUK - Pedagogika szkoły wyższej w refleksjach, badaniach i praktyce akademickiej

Henryk KOWALCZUK - Edukacja w dialogu i perspektywie