zeszyty naukowe

Spis treści

Płk nawig. dr inż. Tadeusz COMPA - Symulatory w szkoleniu kontrolerów ruchu lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 

Pplk dypl. nawig. Robert KUCHARSKI - Plan kontroli przestrzeni powietrznej i rozkaz o kontroli przestrzeni powietrznej w procesie budowy i funkcjonowania systemu kontroli przestrzeni powietrznej w okresie kryzysu i wojny

Brigadier General Assoc. Prof. Miroslav KELEMEN, PhD, Ass. Prof. Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Col. (GS) Assoc. Prof. Pavel NECAS, PhD - Flight safety problems in aviatic education

Ass. Prof Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Brigadier General Assoc. Prof Miroslav KELEMEN, PhD, Ing. Jan PIL 'A, PhD - Requirements set on airborne expert systems

Ing. Jan PIL 'A, PhD, Ass. Prof Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Ing. Jan LABUN, PhD - Helicopter gearbox failure spectra and their diagnostic symptoms

Płk dr inż. Mirosław ADAMSKI Mjr mgr inż. Wiesław WALCZAK - Metody badań odłamków

Ppłk dr Daniel KUCHAREK - Indywidualne środki ochrony przed skażeniami pilota

Dr Mirosława MARCINIUK - Wybrane negatywne zjawiska społeczne w wojskowej służbie kandydackiej. Narkomania, wyzwanie czy zagrożenie?

Kpt. mgr inż. Robert CZERSKI - Pozyskiwanie i przygotowanie zawodowe kandydatów na oficerów

Chor. mgr Paweł BURZA - Wielopłaszczyznowość etyczna zawodu żołnierza

Płk nawig. dr Andrzej MARCINIUK - Kształcenie obserwatorów w Oficerskiej Szkole

Lotnictwa - Szkole Podchorążych Lotnictwa w latach 1925-1934

Dr hab. Andrzej KOMOSA, dr Ignacy KITOWSKI, mgr Zofia KOMOSA - Katastrofa czarnobylska a energetyka jądrowa

Dr inż. Waldemar JARUSZEWSKI - Rola komunikacji w organizacji 

Mgr Agnieszka CHMIELEWSKA - Przestrzeganie przepisów prawa lotniczego jako skuteczna metoda zarządzania ryzykiem w uprawianiu paralotniarstwa

Dr Andrzej PRZEDPEŁSKI - Żwirko i Wigura wzorem dla polskich pokoleń lotniczych