zeszyty naukowe

Spis treści

Ppłk nawig. dr inż. Tadeusz COMPA - Transport lotniczy w Unii Europejskiej Ppłk dypl. nawig. Robert KUCHARSKI - Kontrola przestrzeni powietrznej (Airspace Control - ASC) w czasie kryzysu i wojny w Polsce wg poglądów Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (SSRL SZ RP)

Dr hab. pil. Janusz KARPOWICZ - Problematyka obezwładniania systemu obrony powietrznej w sojuszniczych i amerykańskich dokumentach doktrynalnych

Ppłk dr Daniel KUCHAREK - Zasady stosowania znaków ostrzegawczych w oznaczaniu rejonów niebezpiecznych w Siłach Powietrznych

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, mjr mgr inż. Dariusz OLEJARZ - Rola i miejsce personelu technicznego w systemie eksploatacyjnym sprzętu lotniczego oraz jego wpływ na niezawodność statków powietrznych

Ppłk dr inż. Andrzej RYPULAK, mjr dr inż. Andrzej KOMOREK - Wpływ czynników technologicznych i konstrukcyjnych na wytrzymałość zmęczeniową połączeń klejowych

Ppłk dr inż. Tomasz SMALL, mjr dr inż. Andrzej KOMOREK - Porównanie mechanicznych i klejowych napraw poszycia statków powietrznych

Mjr mgr inż. Robert BRODZIK - Wpływ obciążeń technicznych na przemieszczenia i naprężenia w betonowych płytowych nawierzchniach lotniskowych

Ass. Prof. Ing. František ADAMČIK, PhD, Ass. Prof. RNDr. František OLEJNIK, PhD - Exploitation of the expert systems techniques on aircraft board

RNDr.Tatiana OLEJNIKOVA, PhD - Helical two- revolutional linear surface

Ass. Prof. RNDr. František OLEJNIK, PhD, Col.GS Ass. Prof. Pavel NEČAS, PhD - Iran: global threat or global business partner?

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA, por. nawig.mgr inż. Paweł PIELACHA - Rozwój lotnictwa rolniczego i jego stan współczesny

Kpt. mgr inż. Robert CZERSKI - Podstawowe założenia i zakres pojęciowy teorii stresu

Ppłk dr Daniel KUCHAREK - Miejsce giełdy warszawskiej na światowym rynku papierów wartościowych w latach trzydziestych XX wieku

Spis treści

Płk nawig. dr inż. Tadeusz COMPA - Symulatory w szkoleniu kontrolerów ruchu lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 

Pplk dypl. nawig. Robert KUCHARSKI - Plan kontroli przestrzeni powietrznej i rozkaz o kontroli przestrzeni powietrznej w procesie budowy i funkcjonowania systemu kontroli przestrzeni powietrznej w okresie kryzysu i wojny

Brigadier General Assoc. Prof. Miroslav KELEMEN, PhD, Ass. Prof. Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Col. (GS) Assoc. Prof. Pavel NECAS, PhD - Flight safety problems in aviatic education

Ass. Prof Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Brigadier General Assoc. Prof Miroslav KELEMEN, PhD, Ing. Jan PIL 'A, PhD - Requirements set on airborne expert systems

Ing. Jan PIL 'A, PhD, Ass. Prof Ing. Frantiśek ADAMĆIK, PhD, Ing. Jan LABUN, PhD - Helicopter gearbox failure spectra and their diagnostic symptoms

Płk dr inż. Mirosław ADAMSKI Mjr mgr inż. Wiesław WALCZAK - Metody badań odłamków

Ppłk dr Daniel KUCHAREK - Indywidualne środki ochrony przed skażeniami pilota

Dr Mirosława MARCINIUK - Wybrane negatywne zjawiska społeczne w wojskowej służbie kandydackiej. Narkomania, wyzwanie czy zagrożenie?

Kpt. mgr inż. Robert CZERSKI - Pozyskiwanie i przygotowanie zawodowe kandydatów na oficerów

Chor. mgr Paweł BURZA - Wielopłaszczyznowość etyczna zawodu żołnierza

Płk nawig. dr Andrzej MARCINIUK - Kształcenie obserwatorów w Oficerskiej Szkole

Lotnictwa - Szkole Podchorążych Lotnictwa w latach 1925-1934

Dr hab. Andrzej KOMOSA, dr Ignacy KITOWSKI, mgr Zofia KOMOSA - Katastrofa czarnobylska a energetyka jądrowa

Dr inż. Waldemar JARUSZEWSKI - Rola komunikacji w organizacji 

Mgr Agnieszka CHMIELEWSKA - Przestrzeganie przepisów prawa lotniczego jako skuteczna metoda zarządzania ryzykiem w uprawianiu paralotniarstwa

Dr Andrzej PRZEDPEŁSKI - Żwirko i Wigura wzorem dla polskich pokoleń lotniczych