zeszyty naukowe

Spis treści

Ppłk nawig. dr Andrzej MARCINIUK - 80 lat „Szkoły Orląt" w Dęblinie.

Dr inż. Wojciech JARMOŁOWSKI, dr inż. Mieczysław BAKUŁA, prof. dr hab. inż. Stanisław OSZCZAK, mgr. Roman BORNUS - Wykorzystanie wybranych modeli quasigeoidy w niwelacji GPS.

Dr inż. Adam CIEĆKO, prof. dr hab. inż. Stanisław OSZCZAK, płk nawig. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI - Wyznaczanie dokładności pozycjonowania autonomicznego z wykorzystaniem poprawek EGNOS samolotu CESSNA.

Dr inż. Arkadiusz TYSZKO - Inteligentna funkcja wspomagania nawigacji satelitarnej pojazdów.

Mjr dr inż. Adam WETOSZKA - Procedury dowodzenia lotnictwem w bezpośrednim wsparciu sił lądowych w ostatnich konfliktach irackich.

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, mjr mgr inż. Dariusz OLEJARZ - Metody sprawdzania i oceny wyników pracy dydaktycznej.

Prof. dr hab. inż. Marian DACKO, mjr mgr inż. Robert BRODZIK - Analiza współpracy zestawu dublowanych płyt lotniskowych obciążonych samolotem Tu-154M.

Kmdr por. dr Krzysztof JUREK - Niszczenie min morskich za pomocą holowanych przez śmigłowce trałów niekontaktowych.

Mgr Tomasz SEREDYN - Kryptografia kwantowa – nowa forma zabezpieczania transmisji danych.

Mgr Agata POTAPSKA-SKWARA - Psychologiczna analiza stanowiska podoficera Sił Powietrznych.

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Uwarunkowania kształtujące ocenę opcji finansowych.