zeszyty naukowe

Spis treści

Ppłk dr inż. Andrzej RYPULAK, kpt. mgr inż. Andrzej KOMOREK, Inż. Rafał BIEŃCZAK - Wykorzystanie systemów e-lerningowych w procesie przygotowania personelu lotniczego

Ppłk pil. dr inż. Janusz ĆWIKLAK, dr Ewa KRASOŃ - Obszar osiągalności układu sterowania ruchem samolotu w obecności zakłóceń

Col. Ing.Miroslav KELEMEN, PhD, płk nawig.dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI - Multimedia suport to managerial procedure and air crew's international preparation

Col. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD, płk nawig. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI - Reflexion of flight safety management in management of air organization

Col. Ing. Miroslav KELLEMEN, PhD, ASS. prof. RNDr. František OLEJNIK, PhD, prof. Ing. Stanislav SZABO, CSc, płk rez. dr Janusz ZIÓŁKOWSKI - Navigation training – effective tool of safety management

Prof. Ing. Stanislav SZABO, CSC,płk nawig. dr hab. Inż. Marek GRZEGORZEWSKI, mgr Mário NICOLINI - Change management of oppnent's entity

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK - Rozpoznanie min morskich z powietrza z wykorzystaniem samobieżnych pojazdów podwodnych

Prof. dr hab. inż. Marian DACKO, mjr mgr inż. Robert BRODZIK - Numeryczna analiza betonowych płyt lotniskowych

Dr Ryszard SZYNOWSKI - Patologie społeczne w wojsku

Kpt. mgr Tomasz URBAŃSKI - Wzorce osobowe w procesie kształcenia lotniczego w "Szkole Orląt"

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Organizacja Giełdy Pieniężnej w Warszawie w latach 1921-1939

Dr Henryk KOWALCZUK - Skutki upowszechniania wyższego wykształcenia