zeszyty naukowe

Spis treści

Płk nawig. dr inż. Marek GRZEGORZEWSKI, ppłk pil. dr inż. Janusz ĆWIKLAK - Wykorzystanie systemu GNSS w czasie podejścia do lądowania

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA - Problemy kształcenia nawigatorów naprowadzania i kontrolerów ruchu lotniczego w WSOSP

Ppłk pil. dr inż. Ireneusz SMYKLA - Bezpieczeństwo załogi statku powietrznego w stanach awaryjnych

Mjr mgr inż. Witold SARNOWSKI - SW-4 - nowy śmigłowiec szkolenia podstawowego

Kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Europejska Baza Danych AIS - EAD, nowym narzędziem pracy Służby Informacji Lotniczej

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK - Lotnicze urządzenia rozpoznania minowego z miernikami anomalii magnetycznych

Płk pil. dr hab. Janusz KARPOWICZ - Lotnictwo uderzeniowe w dobie przemian technologiczno - informacyjnych

Mjr dr Waldemar JARUSZEWSKI, kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Ergonomia ekologiczna a status społeczny

Kpt. mgr inż. Norbert GRZESIK, ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - Ocena kosztów wykonania zadania lotniczego z zastosowaniem nieadaptacyjnych sterowników rozmytych

Col. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD, ASS. prof. RNDr. Frantisek OLEJNIK, PhD - Prospective programmes for modernisation of military helicopters in the Slovak Republic

Col. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD, ASS. prof. RNDR. Frantisek OLEJNIK, PhD - Development of simulation technologies at the Air Force Academy in Kosice

Kpt mgr inż. Marek DOBEK - Teminal Lotniskowy TU-20L

Mjr dr Tomasz PABICH, ppłk mgr inż. Zbigniew Średnicki - Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań elektronicznych na współczesnym polu walki

Ppłk pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Próba ujęcia istoty współczesnego terroryzmu

Ppłk rez. mgr Kazimierz WICIEJOWSKI, mgr Elżbieta PIECH, mgr Elżbieta KOŁODZIEJ - Usługi informacyjno - biblioteczne w świetle badań potrzeb i preferencji czytelniczych