zeszyty naukowe

Spis treści

Kpt. mgr inż. Wojciech KRUKAR - Optymalizacja konstrukcji komórkowej sieci neuronowej za pomocą algorytmu genetycznego

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - Charakterystyka nowoczesnych przeciwpancernych pocisków rakietowych

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK - Wykorzystanie lotniczych urządzeń laserowych do uzyskiwania informacji o obiektach podwodnych

Mjr dypl. mgr. inż. Adam WETOSZKA, kpt. nawig. mgr inż. Jan MICHTA - Bezpośrednie wsparcie lotnicze wojski lądowych

Płk rez. pil. dr Jerzy SZCZYGIEŁ - Utrata orientacji przestrzennej, jak z nią walczyć ?

Dr Ewa KRASOŃ - Janusz Stanisław Przemieniecki konstruktor lotniczy i analityk systemów obronności

Płk w st. spocz. prof. dr hab. Wacław ŚWIĄTNICKI - Co nowego w sztuce wojennej?

Gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ, ppłk dr Roman KOZŁOWSKI - Proces wychowania podchorążych OSL-SPL w Dęblinie w okresie międzywojennym (w 80 rocznicę powstania "Szkoły Orląt")

Gen. bryg. w st. spocz. dr Jan CELEK - Odbudowa lotnictwa i szkolnictwa lotniczego w Polsce w latach 1944-1949

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, mjr mgr inż. Dariusz OLEJARZ - Metody sprawdzania i oceny wyników pracy dydaktycznej

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA - Samokształcenie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Ppłk pil. mgr Jarosław KOZUBA - Rozwój zawodowy oficerów Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w myśl najnowszych zasad polityki kadrowej

Ppłk rez. pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Adaptacja poborowych do służby wojskowej w Szkole Młodszych Specjalistów (wyniki badań niektórych uwarunkowań procesu adaptacji)

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Funkcjonowanie giełd pieniężnych w okresie I wojny światowej

Dr Henryk KOWALCZUK - Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej