zeszyty naukowe

Spis treści

Płk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI - Otwarcie konferencji

Gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - zadania i zamierzenia

Gen. bryg. dr. Jan CELEK - Sadków - zasłużony ośrodek wojskowego szkolnictwa lotniczego w dobie II Rzeczypospolitej i po wojnie

Ppłk nawig. dr. Andrzej MARCINIUK - Zarys organizacji kształcenia lotniczego w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Radomiu w latach 1951-1964

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - Historia 60 lotniczego pułku szkolnego Władysław STANISZEWSKI - Statki powietrzne eksploatowane na lotnisku Radom - Sadków

Mjr. inż. rez. Andrzej RAJKOWSKI - Z historii TS-11 w radomskiej jednostce 

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Zespoły akrobacyjne w Radomiu

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - Bezpieczeństwo realizacji szkolenia lotniczego

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Powstanie i działalność zespołu akrobacyjnego "Orlik" w latach 1998-2004

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego - powstanie i teraźniejszość

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Piloci roku

Mjr Daniel KUCHAREK - Situation in the polish military aviation while forming "Szkoła Orląt"

Płk pil. dr. Marek BYLINKA - Zamknięcie konferencji