zeszyty naukowe

Spis treści

Płk nawig. dr inż. Marek GRZEGORZEWSKI, ppłk pil. dr inż. Janusz ĆWIKLAK - Wykorzystanie systemu GNSS w czasie podejścia do lądowania

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA - Problemy kształcenia nawigatorów naprowadzania i kontrolerów ruchu lotniczego w WSOSP

Ppłk pil. dr inż. Ireneusz SMYKLA - Bezpieczeństwo załogi statku powietrznego w stanach awaryjnych

Mjr mgr inż. Witold SARNOWSKI - SW-4 - nowy śmigłowiec szkolenia podstawowego

Kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Europejska Baza Danych AIS - EAD, nowym narzędziem pracy Służby Informacji Lotniczej

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK - Lotnicze urządzenia rozpoznania minowego z miernikami anomalii magnetycznych

Płk pil. dr hab. Janusz KARPOWICZ - Lotnictwo uderzeniowe w dobie przemian technologiczno - informacyjnych

Mjr dr Waldemar JARUSZEWSKI, kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Ergonomia ekologiczna a status społeczny

Kpt. mgr inż. Norbert GRZESIK, ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - Ocena kosztów wykonania zadania lotniczego z zastosowaniem nieadaptacyjnych sterowników rozmytych

Col. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD, ASS. prof. RNDr. Frantisek OLEJNIK, PhD - Prospective programmes for modernisation of military helicopters in the Slovak Republic

Col. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD, ASS. prof. RNDR. Frantisek OLEJNIK, PhD - Development of simulation technologies at the Air Force Academy in Kosice

Kpt mgr inż. Marek DOBEK - Teminal Lotniskowy TU-20L

Mjr dr Tomasz PABICH, ppłk mgr inż. Zbigniew Średnicki - Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań elektronicznych na współczesnym polu walki

Ppłk pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Próba ujęcia istoty współczesnego terroryzmu

Ppłk rez. mgr Kazimierz WICIEJOWSKI, mgr Elżbieta PIECH, mgr Elżbieta KOŁODZIEJ - Usługi informacyjno - biblioteczne w świetle badań potrzeb i preferencji czytelniczych

Spis treści

Ppłk nawig. dr. Andrzej MARCINIUK - Wstęp

Gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ - Otwarcie seminarium

Sierż. podch. Tomasz KOZŁOWSKI - Z dziejów wprowadzenia techniki odrzutowej w lotnictwie wojskowym XX wieku

Płk dypl. w st. spocz. pil. Andrzej MAJEWSKI - Pion lotniczy "Szkoły Orląt" i jego działalność w powojennym 60-leciu

Ppłk nawig. dr. Andrzej MARCINIUK - Powstanie i działalność Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 5 w Radomiu w latach 1951-1953 (przygotowanie OSL-5 do kształcenia pilotów samolotów odrzutowych)

Płk w st. spocz. pil. Zdzisław SKOMOROWSKI - Szkolenie personelu latającego na samolotach bombowych IŁ-28 w OSL-4 w Dęblinie

Ppłk dypl. rez. pil. Andrzej KRASOŃ - Krótki rys historyczny początków podstawowego szkolenia lotniczego na pierwszych polskich samolotach odrzutowych TS-11 Iskra w OSL-5 w Radomiu w latach 1964-1965

Płk w st. spocz. pil. mgr Zbigniew SWOBODA - Wspomnienia

Płk w st. spocz. pil. doc. dr. hab. Bronisław GALOCH - Promocja (lipiec 1951 r.)

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA - Szkolenie specjalistyczno - lotnicze w dęblińskiej Oficerskiej Szkole Lotniczej w latach 1954-1968

Płk pil. dr Marek BYLINKA - Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Spis treści

Kpt. mgr inż. Wojciech KRUKAR - Optymalizacja konstrukcji komórkowej sieci neuronowej za pomocą algorytmu genetycznego

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - Charakterystyka nowoczesnych przeciwpancernych pocisków rakietowych

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK - Wykorzystanie lotniczych urządzeń laserowych do uzyskiwania informacji o obiektach podwodnych

Mjr dypl. mgr. inż. Adam WETOSZKA, kpt. nawig. mgr inż. Jan MICHTA - Bezpośrednie wsparcie lotnicze wojski lądowych

Płk rez. pil. dr Jerzy SZCZYGIEŁ - Utrata orientacji przestrzennej, jak z nią walczyć ?

Dr Ewa KRASOŃ - Janusz Stanisław Przemieniecki konstruktor lotniczy i analityk systemów obronności

Płk w st. spocz. prof. dr hab. Wacław ŚWIĄTNICKI - Co nowego w sztuce wojennej?

Gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ, ppłk dr Roman KOZŁOWSKI - Proces wychowania podchorążych OSL-SPL w Dęblinie w okresie międzywojennym (w 80 rocznicę powstania "Szkoły Orląt")

Gen. bryg. w st. spocz. dr Jan CELEK - Odbudowa lotnictwa i szkolnictwa lotniczego w Polsce w latach 1944-1949

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, mjr mgr inż. Dariusz OLEJARZ - Metody sprawdzania i oceny wyników pracy dydaktycznej

Ppłk nawig. dr inż. Remigiusz PIELACHA - Samokształcenie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Ppłk pil. mgr Jarosław KOZUBA - Rozwój zawodowy oficerów Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w myśl najnowszych zasad polityki kadrowej

Ppłk rez. pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Adaptacja poborowych do służby wojskowej w Szkole Młodszych Specjalistów (wyniki badań niektórych uwarunkowań procesu adaptacji)

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Funkcjonowanie giełd pieniężnych w okresie I wojny światowej

Dr Henryk KOWALCZUK - Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej

Spis treści

Płk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI - Otwarcie konferencji

Gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - zadania i zamierzenia

Gen. bryg. dr. Jan CELEK - Sadków - zasłużony ośrodek wojskowego szkolnictwa lotniczego w dobie II Rzeczypospolitej i po wojnie

Ppłk nawig. dr. Andrzej MARCINIUK - Zarys organizacji kształcenia lotniczego w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Radomiu w latach 1951-1964

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - Historia 60 lotniczego pułku szkolnego Władysław STANISZEWSKI - Statki powietrzne eksploatowane na lotnisku Radom - Sadków

Mjr. inż. rez. Andrzej RAJKOWSKI - Z historii TS-11 w radomskiej jednostce 

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Zespoły akrobacyjne w Radomiu

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - Bezpieczeństwo realizacji szkolenia lotniczego

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Powstanie i działalność zespołu akrobacyjnego "Orlik" w latach 1998-2004

Ppłk pil. mgr rez. Zenon WINNICKI - 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego - powstanie i teraźniejszość

Ppłk pil. mgr Andrzej SOWA - Piloci roku

Mjr Daniel KUCHAREK - Situation in the polish military aviation while forming "Szkoła Orląt"

Płk pil. dr. Marek BYLINKA - Zamknięcie konferencji