zeszyty naukowe

Spis treści

Gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA - 35 lat wyższego szkolnictwa wojskowego w Dęblinie 

Płk pil. dr Anatol CZABAN, dr Mirosława MARCINIUK - Niektóre wyzwania XXI wieku a szkolnictwo wojskowe w Polsce

Płk rez. pil. dr Jerzy SZCZYGIEŁ - Edukacyjne wyzwania wynikające z członkostwa w NATO

Kpt. dr Tomasz PABICH - Rola i miejsce podoficera zawodowego w logistycznym zabezpieczeniu działań bojowych

Ppłk dr inż. Jerzy BILSKI - Kształcenie kursowe w warunkach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - pierwsze spostrzeżenia i wnioski

Ppłk dr Janusz Ślusarski - Analiza stanowisk pracy pilota i pilota - instruktora śmigłowca wojskowego jako zasadnicza wykładnia doboru treści kształcenia humanistycznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Płk doc. Ing. Jan BĂLINT, CSc. RNDr. Ńtefan BEREŽNY - Mathematic model of temporary segregated areas (TSA)

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK, kpt. mgr inż. Bogusław PILEK - Analiza możliwości wykorzystania urządzenia "Wojownik" do śledzenia położenia i parametrów technicznych bezpilotowych statków powietrznych

Mjr mgr inż. Zbigniew POLAK - Identyfikacja toru lotu samolotu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji 

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, kpt. mgr inż. Krzysztof OGONOWSKI - Analiza wybranych parametrów technicznych lotniczej broni lufowej

Mjr dr Waldemar JARUSZEWSKI, kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Sterowanie (planowanie) ruchem lotniczym w systemie Bluszcz_H-RL

Ppłk pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Obrona własnych wojsk przed działaniami psychologicznymi nieprzyjaciela na szczeblu taktycznym

Kpt. dr n. med. Krzysztof KOWALCZUK, Ppłk dr n. med. Wiesław KLUCH - Lotnicza choroba lokomocyjna

Kpr. pchor. Magdalena FLIS, st. kpr. pchor. Tomasz KOZŁOWSKI - Myślenie eksploatacyjne a niezawodność