zeszyty naukowe

Spis treści

Gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA - 35 lat wyższego szkolnictwa wojskowego w Dęblinie 

Płk pil. dr Anatol CZABAN, dr Mirosława MARCINIUK - Niektóre wyzwania XXI wieku a szkolnictwo wojskowe w Polsce

Płk rez. pil. dr Jerzy SZCZYGIEŁ - Edukacyjne wyzwania wynikające z członkostwa w NATO

Kpt. dr Tomasz PABICH - Rola i miejsce podoficera zawodowego w logistycznym zabezpieczeniu działań bojowych

Ppłk dr inż. Jerzy BILSKI - Kształcenie kursowe w warunkach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - pierwsze spostrzeżenia i wnioski

Ppłk dr Janusz Ślusarski - Analiza stanowisk pracy pilota i pilota - instruktora śmigłowca wojskowego jako zasadnicza wykładnia doboru treści kształcenia humanistycznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Płk doc. Ing. Jan BĂLINT, CSc. RNDr. Ńtefan BEREŽNY - Mathematic model of temporary segregated areas (TSA)

Kmdr ppor. dr Krzysztof JUREK, kpt. mgr inż. Bogusław PILEK - Analiza możliwości wykorzystania urządzenia "Wojownik" do śledzenia położenia i parametrów technicznych bezpilotowych statków powietrznych

Mjr mgr inż. Zbigniew POLAK - Identyfikacja toru lotu samolotu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji 

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI, kpt. mgr inż. Krzysztof OGONOWSKI - Analiza wybranych parametrów technicznych lotniczej broni lufowej

Mjr dr Waldemar JARUSZEWSKI, kpt. mgr inż. Andrzej KOSIŃSKI - Sterowanie (planowanie) ruchem lotniczym w systemie Bluszcz_H-RL

Ppłk pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Obrona własnych wojsk przed działaniami psychologicznymi nieprzyjaciela na szczeblu taktycznym

Kpt. dr n. med. Krzysztof KOWALCZUK, Ppłk dr n. med. Wiesław KLUCH - Lotnicza choroba lokomocyjna

Kpr. pchor. Magdalena FLIS, st. kpr. pchor. Tomasz KOZŁOWSKI - Myślenie eksploatacyjne a niezawodność

Spis treści

Gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA - Otwarcie seminarium

Ppłk nawig. dr Andrzej MARCINIUK - Zarys organizacji i przebiegu kształcenia lotniczego w "Szkole Orląt" w latach 1927-1939

Płk w st. spocz. dypl. pil. Zdzisław MULARSKI - Geneza i działalność Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w upowszechnianiu historii, tradycji lotnictwa i szkolnictwa wojskowego w Polsce. 

Płk w st. spocz. Roman MARCINKIEWICZ - Moja droga do lotnictwa. (Odbudowa szkoły po II wojnie światowej. Charakterystyka sprzętu lotniczego w początkowym okresie jej działalności)

Płk w st. spocz. pil. doc. dr hab. Bronisław GALOCH - Jak zdobywałem zawód pilota wojskowego? (Kształcenie lotnicze w Dęblinie na początku lat pięćdziesiątych XX w.)

Płk w st. spocz. pil. doc. dr hab. Bronisław GALOCH - Wróciłem z dalekiej podróży

Płk w st. spocz. dypl. pil. Andrzej MAJEWSKI - Jak, kto i kiedy wprowadził myśliwskie samoloty odrzutowe MiG-15 do szkolenia podchorążych w dęblińskiej "Szkole Orląt"?

Płk w st. spocz. pil mgr Aleksander TURCZYNIAK - Wspomnienia uczestnika. (Kształcenie lotnicze podchorążych rezerwy na przełomie lat 50 i 60 XX w.)

Płk w st. spocz. pil. Bogdan BARTNIKOWSKI - Szkolenie w lotach na śmigłowcach SM-1. (Początki kształcenia śmigłowcowego w "Szkole Orląt")

Płk w st. spocz. pil. mgr Stanisław KROWICKI - Zarys organizacji praktycznego kształcenia lotniczego w OSL-4 i OSL-5 w latach 1956-1960 na przykładzie podchorążych wcielonych do obu szkół 25 września 1956 r.

Płk w st. spocz. pil. Kazimierz OLEŃSKI - Ocalić od zapomnienia

Płk w st. spocz. pil. Jan NOWAK - 24 szkolna eskadra śmigłowcowa (1974-1979)

Ppłk pil. dr Zbigniew STEFANIAK - Rekrutacja kandydatów do uczelni lotniczej

Płk w st. spocz. dypl. pil Ryszard GRUNDMAN - Metody szkolenia i wychowania w latach 1949-1951 widziane oczami podchorążego

Gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA - Podsumowanie i zamknięcie seminarium