zeszyty naukowe

 • prof. dr hab. Stefan ANTCZAK
 • dr hab. Ryszard BARTNIK
 • assoc. prof. Martin BUGAJ, Ph.D.
 • dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK
 • dr hab. Bogdan GRENDA
 • prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
 • dr hab. inż. Janusz KARPOWICZ
 • dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK
 • dr hab. Justyna LIPIŃSKA
 • dr inż. Paweł MAJDAN
 • dr hab. Piotr MAKOWSKI
 • dr hab. Wiesław MARUD
 • prof. ing. Andrej NOWÁK, Ph.D.
 • dr hab. Jacek NOWAK
 • dr inż. Krzysztof OGONOWSKI
 • prof. dr hab. inż. Stanisław OSZCZAK
 • prof. dr hab. Janusz PŁACZEK
 • dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK
 • dr hab. Adam RADOMYSKI
 • dr inż. Adam RURAK
 • dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI, prof. ndzw.
 • dr hab. inż. Mariusz WALCZAK
 • prof. dr hab. Wiesław WRÓBLEWSKI
 • prof. dr hab. Eugeniusz ZABŁOCKI
 • prof. dr hab. Janusz B. ZIELIŃSKI