zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe LAW (ISSN 1641-9723) są wydawnictwem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Pierwszy numer wyszedł w 2001 roku i stanowił kontynuację działalności zapoczątkowanej w 1965 roku, kiedy ukazały się trzy numery Biuletynu Informacyjnego Rady Pedagogicznej OSL, z których nr 2 (autorstwa Majora Jana Celka) wydany został jako dodatek specjalny poświęcony XX-leciu OSL. Zawierał on historię lotniczej uczelni, prezentację jej dorobku w powojennym XX-leciu, kiedy była ona, jak wtedy pisano, "szkołą nauki i walki", a później stała się kuźnią coraz nowocześniejszych kadr lotniczych, przygotowującą do swej służby wysoko kwalifikowanych pilotów myśliwskich na poziomie III klasy pilota wojskowego. Kolejne trzy numery Biuletynu Informacyjnego Rady Pedagogicznej ukazały się w 1967 r. Wraz z powołaniem w 1968 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej zmieniona została nazwa wydawnictwa na Biuletyn WOSL. Do 1985 roku ukazało się 49 numerów Biuletynu WOSL., numer 50 wyszedł jako Biuletyn Jubileuszowy poświęcony 60 rocznicy powstania "Szkoły Orląt". Od 1995 roku w związku ze zmianą charakteru Szkoły oraz jej nazwy na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych również czasopismo uczelni zmieniło nazwę na Biuletyn WSOSP. Ostatni, (87 w kolejności ukazywania się) numer Biuletynu wyszedł w 2000 roku. Decyzją Komendanta WSOSP od 2001 roku rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych WSOSP.

Zeszyty Naukowe publikowane są co kwartał, zawierają materiały redagowane w dwóch obszarach nauk technicznych i społecznych. Kierunki i strategię wydawnictwa określa RADA NAUKOWA, merytorycznie za organizację i wydawanie czasopisma odpowiada KOMITET REDAKCYJNY.