zeszyty naukowe

Redakcja Zeszytów Naukowych WSOSP informuje, że w 2016 roku opublikowane zostaną dwa numery w całości składające się z artykułów napisanych w języku angielskim.

W czerwcu wydany zostanie pierwszy anglojęzyczny zeszyt, na artykuły do tego numeru oczekujemy do końca marca. Drugi ze wspomnianych numerów opublikowany zostanie w grudniu, a artykuły przyjmowane będą od kwietnia do września.

Zachęcamy do składania artykułów naukowych, mieszczących się w obszarze nauk technicznych oraz społecznych. Zwracamy się z prośbą o właściwe sformatowanie treści (zgodnie z obowiązującymi wymogami edytorskimi) oraz dostarczenie podpisanego "Oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich". Szczegółowe zasady publikacji artykułów znajdują się na naszej stronie internetowej.