zeszyty naukowe

Zgodnie z jednolitym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r., Zeszyty Naukowe LAW otrzymały 4 punkty.

Decyzją Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, pracownicy Uczelni za publikację artykułów w Zeszytach Naukowych LAW otrzymają dodatkowe 2 punkty zaliczane do dorobku naukowego.