zeszyty naukowe

Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych informuje wszystkich autorów tekstów publikowanych w kwartalniku, że czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. (część B wykazu czasopism naukowych MNiSW, pozycja 2098) Zeszytom Naukowym WSOSP przyznano 4 punkty. Redakcja Zeszytów Naukowych WSOSP w 2015 roku poddała czasopismo kolejnej ocenie, niemniej jednak na obecną chwilę nie zna jeszcze wyników ewaluacji.

W lipcu bieżącego roku Nasze Zeszyty Naukowe poddane zostały także procesowi ewaluacji w IC Journals Master List 2014. Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, informuje wszystkich autorów tekstów publikowanych w Naszym czasopiśmie, iż przeszło ono pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2014 i w dniu 8 grudnia 2015 r. otrzymało ocenę ICV (Index Copernicus Value) – 21.15 pkt.
Wartość znormalizowana wskaźnika ICV wynosi 2.33 pkt.