zeszyty naukowe eng

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Witold MATERAK, Adam RADOMYSKI - Rozwój środków napadu powietrznego podstawą modernizacji systemu obrony powietrznej w XXI wieku

Paulina MENDREK - Odstraszanie instrumentem polityki państwa. Część II

Grzegorz ROSŁAN - Zabezpieczenie działań bojowych związków taktycznych i oddziałów lotnictwa sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Część I

Karolina KUSKOWSKA, Emil WRZOSEK, Marcin RUDNICKI - Ćwiczenie dowódczo-sztabowe jako metoda optymalizacji procedur ratowniczych na przykładzie symulacji skutków katastrofy morskiej

Mariusz RZESZUTKO - Ruchy separatystyczne w Federacji Rosyjskiej

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Rafał BIEŃCZAK, Tomasz DOSZCZECZKO, Andrzej KOMOREK, Rafał KOWALIK - Pomiar dokładności obiektu BSP wyposażonego w odbiornik GNSS w warunkach statycznych i kinematycznych

Robert BRODZIK, Andrzej SARNA - Szacowanie zniszczeń drogi startowej w wyniku oddziaływania przeciwnika. Część II

Kamil KRASUSKI - Wykorzystanie metody PPP do określenia współrzędnych stacji referencyjnej z wykorzystaniem obserwacji GPS

Jakub KRZYSZKOWSKI, Patrycjusz KWARTNIK, Bartłomiej OSZCZAK - Symulator kalkulatora nawigacyjnego Jeppesen E6B – aplikacja do planowania i wspomagania procesu nawigacji statku powietrznego

Krzysztof LAMCH, Robert SZCZEPANIAK, Tomasz ZAHORSKI, Wit STRYCZNIEWICZ - Analiza wpływu zastosowania wingletów na charakterystyki aerodynamiczne skrzydła szybowca MDM-1 Fox

Tomasz ŁUSIAK, Maciej ŻUREK - Sposoby zabudowy silnika tłokowego przeciwsobnego do śmigłowca

Lucjan SETLAK - Szkolenie personelu SIL w kontekście wyposażenia sił powietrznych w nowe typy statków powietrznychLucjan SETLAK - Szkolenie personelu SIL w kontekście wyposażenia sił powietrznych w nowe typy statków powietrznych

Janusz B. ZIELIŃSKI - Znaczenie układów inercjalnych w nawigacjiJanusz B. ZIELIŃSKI - Znaczenie układów inercjalnych w nawigacji

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Stanisław SCHILLAK, Jacek BARTOSZAK, Paweł LEJBA, Piotr MICHAŁEK, Tomasz SUCHODOLSKI, Stanisław ZAPAŚNIK - Nowa odsłona stacji laserowej Borowiec

Zbigniew WOCHYŃSKI - Impact factor - ocena poziomu naukowców i czasopism naukowych

NOTY O AUTORACH

Okładka, zespół redakcyjny, spis treści

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Dariusz BOGUSZ - Przysposobienie wojskowe w okresie międzywojennym na przykładzie Przysposobienia Wojskowego Lotniczego

Małgorzata BUJEK - Geopolityczne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego RP

Anna DRZEWICZ - Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Porównanie podstaw programowych obowiązujących w gimnazjach i aktualnych szkołach podstawowych

Norbert GRZESIK, Konrad KUŹMA, Daniel MYŚLAK - Wykorzystanie logiki rozmytej do oceny stresu i zaangażowania studentów w pracę przed zbliżającym się egzaminem

Marian KOPCZEWSKI, Marcin LIBERACKI - Jakość informacji a zarządzanie organizacją w ujęciu bezpieczeństwa

Andrzej PIOTROWSKI, Piotr MAKAROWSKI - Zaangażowanie w pracę personelu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego

Janusz PŁACZEK - Kanony wiedzy metodologicznej studenta na rzecz przygotowania swojej pracy dyplomowej na studiach w naukach społecznych

Adam RADOMYSKI - Rozwój obrony powietrznej w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku

Grzegorz ROSŁAN - Zabezpieczenie działań bojowych związków taktycznych i oddziałów lotnictwa sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Część II

Robert WÓJCICKI - Dęblin i okolice – historia i warunki obronne. Znaczenie regionu w wymiarze taktycznym i strategicznym

Luiza WYSZYŃSKA - Uwarunkowania bezpieczeństwa w porcie lotniczym

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Daniel PIENIAK, Piotr PIETRZYK, Agata WALCZAK - Ocena niezawodności wytrzymałościowej drewna litego w warunkach działania czynnika termicznego

Stanisław SCHILLAK - Wyznaczanie pozycji i prędkości stacji laserowych działających w latach 1983–2012

Stanisław SCHILLAK - Pełne zestawienie wyników obserwacji laserowych wykonanych w ciągu 30 lat (1983–2012)

Janusz B. ZIELIŃSKI - Możliwości wykorzystania dla lotnictwa w Polsce systemów Galileo i EGNOS

RECENZJE - SPRAWOZDANIA - KOMUNIKATY

Małgorzata BUJEK, Marek KUSTRA, Beata OSIAK - Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”

Marek KUSTRA - Sprawozdanie z Konferencji Wysokiego Szczebla „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”

NOTY O AUTORACH