zeszyty naukowe eng

Spis treści

Płk pil. mgr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Sprawozdanie z wizyty w Akademii Sił Powietrznych Włoch oraz w 70 i 72 skrzydle w dniach 15-19.10.2007 roku.

Płk pil. mgr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Wykorzystanie zaawansowanych symulatorów lotów w treningu pilotów United States Air Forces.

Ppłk dr nawig. inż. Tadeusz COMPA - Europejskie wymagania w zakresie szkolenia, licencjonowania i zarządzania personelem służb ATM.

Kpt. mgr inż. Marek DOBEK - System kontroli zbliżania i precyzyjnego podejścia GCA-2000.

Kpt. mgr inż. Adam BRZUZEK, mjr mgr inż. Arkadiusz PAWLIK, ppłk dr inż. Andrzej RYPULAK - Systemy nawigacyjne samolotu F-16 Block 52+.

Ppłk rez. pil. dr inż. Janusz ĆWIKLAK, płk nawig. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI, ppłk dr inż. Stefan KROP, dr Ignacy KITOWSKI, dr Grzegorz GRZYWACZEWSKI - Analiza sytuacji ornitologicznej lotniska wojskowego w Dęblinie w aspekcie możliwości zderzeń statków powietrznych z ptakami – część 1

Mgr inż. Leszek JAWORSKI - Continuous monitoring of the EGNOS System In Space Reserch Centre P.A.S..

Dr hab. Jacek URBAŃSKI, dr inż. Wacław MORGAŚ, dr Zdzisław KOPACZ - Adaptation of the schips navigation systems to today's changes in maritime navigation.

Kmdr por.dr Krzysztof JUREK - Rozpoznanie min morskich z powietrza z wykorzystaniem śmigłowcowych sonarów z antenami opuszczanymi.

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - J-UCAS – Połączony system walki powietrznej bezzałogowców.

Col. Pavel NEČAS, PhD, Ass. Prof. František OLEJNIK, Phd - NATO towards Bucarest: developing a common strategic vision?

Tatiana OLEJNIKOVA - Compound cyclical surface created by a spherical helix.

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Wpływ sytuacji gospodarczej w okresie wielkiego kryzysu na giełdowe obroty papierami wartościowymi

Ppłk dr Mirosław TOKARSKI, mjr dr Daniel KUCHAREK - Rozwiązania prawne i organizacyjne w handlu futured i opcjami na giełdzie terminowych instrumentów finansowych – matif w latach 1986-1999.

Kpt. mgr Marek PRZEDPEŁSKI - Model oficera lotnictwa Wojska Polskiego po II wojnie światowej