zeszyty naukowe eng

Spis treści

Płk pil. mgr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Sprawozdanie z wizyty w Akademii Sił Powietrznych Włoch oraz w 70 i 72 skrzydle w dniach 15-19.10.2007 roku.

Płk pil. mgr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Wykorzystanie zaawansowanych symulatorów lotów w treningu pilotów United States Air Forces.

Ppłk dr nawig. inż. Tadeusz COMPA - Europejskie wymagania w zakresie szkolenia, licencjonowania i zarządzania personelem służb ATM.

Kpt. mgr inż. Marek DOBEK - System kontroli zbliżania i precyzyjnego podejścia GCA-2000.

Kpt. mgr inż. Adam BRZUZEK, mjr mgr inż. Arkadiusz PAWLIK, ppłk dr inż. Andrzej RYPULAK - Systemy nawigacyjne samolotu F-16 Block 52+.

Ppłk rez. pil. dr inż. Janusz ĆWIKLAK, płk nawig. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI, ppłk dr inż. Stefan KROP, dr Ignacy KITOWSKI, dr Grzegorz GRZYWACZEWSKI - Analiza sytuacji ornitologicznej lotniska wojskowego w Dęblinie w aspekcie możliwości zderzeń statków powietrznych z ptakami – część 1

Mgr inż. Leszek JAWORSKI - Continuous monitoring of the EGNOS System In Space Reserch Centre P.A.S..

Dr hab. Jacek URBAŃSKI, dr inż. Wacław MORGAŚ, dr Zdzisław KOPACZ - Adaptation of the schips navigation systems to today's changes in maritime navigation.

Kmdr por.dr Krzysztof JUREK - Rozpoznanie min morskich z powietrza z wykorzystaniem śmigłowcowych sonarów z antenami opuszczanymi.

Ppłk dr inż. Mirosław ADAMSKI - J-UCAS – Połączony system walki powietrznej bezzałogowców.

Col. Pavel NEČAS, PhD, Ass. Prof. František OLEJNIK, Phd - NATO towards Bucarest: developing a common strategic vision?

Tatiana OLEJNIKOVA - Compound cyclical surface created by a spherical helix.

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Wpływ sytuacji gospodarczej w okresie wielkiego kryzysu na giełdowe obroty papierami wartościowymi

Ppłk dr Mirosław TOKARSKI, mjr dr Daniel KUCHAREK - Rozwiązania prawne i organizacyjne w handlu futured i opcjami na giełdzie terminowych instrumentów finansowych – matif w latach 1986-1999.

Kpt. mgr Marek PRZEDPEŁSKI - Model oficera lotnictwa Wojska Polskiego po II wojnie światowej

Spis treści

Ppłk nawig. dr Andrzej MARCINIUK - 69 rocznica „Szkoły Orląt"( Przemówienie wygłoszone 13.06.2008 r.).

Ppłk nawig. dr inż. Tadeusz COMPA - Problemy kształcenia lotniczego w Polsce. Licencjonowanie personelu lotniczego.

Dr Henryk KOWALCZUK - Niepowodzenia dydaktyczne i ich wpływ na jakość procesu kształcenia w WSOSP.

Ppłk. rez. pil. dr inż Janusz ĆWIKLAK - Meandry szkolenia lotniczego pilotów WSOSP

Płk pil. mgr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI - Doskonalenie świadomości sytuacyjnej pilota wojskowych statków powietrznych poprzez kształtowanie interfejsu człowiek – maszyna.

Mjr dr inż. Norbert GRZESIK - Wykorzystanie sterowników rozmytych w badaniu efektywności systemów sterowania uzbrojeniem bombardierskim samolotów wielozadaniowych.

Kpt. mgr inż. Sławomir PICHER - Lotnicze celowniki hełmowe.

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Zasady oznaczania procedur w likwidacji skażeń personelu latającego.

Mjr mgr inż. Witold SARNOWSKI, kpt. mgr inż. Oskar OSTROWSKI, kpt. mgr inż. Mieczysław KRÓLIK - Analiza porównawcza hydromechanicznego i elektronicznego układu zasilania i automatycznej regulacji turbinowego silnika odrzutowego.

Mjr dr inż. Adam WETOSZKA - Narodowy podsystem dowodzenia lotnictwem wykonującym zadania bezpośredniego wsparcia wojski lądowych.

Mjr dr Daniel KUCHAREK - Skład i porównywalność wskaźników akcji na giełdzie warszawskiej w latach 1922-1939.

Ppłk dr Roman KOZŁOWSKI - Rola i zadania organów władzy centralnej w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa.

Ppłk dr Roman KOZŁOWSKI, kpt. mgr inż. Tomasz ZIÓŁKOWSKI - 39 rocznica lotu pierwszego Polaka w kosmos 27.06-05.07. 1978 r.

Ppłk dr Zbigniew WOCHYŃSKI, mjr rez. mgr Robert JĘDRYS - Wspomnienie o płk. dr. Piotrze Stechnim